Fri, 23/09/2016 20:36:57 | อ่าน 1,708 ครั้ง


กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลี ได้พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีในปีนี้ล่วงหน้า ว่าใบแรกที่จะเปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน Seoraksan National Park (NaeSeorak) นั้น จะตรงกับวันที่ 29 กันยายน ตามมาด้วยแถบภาคกลางในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม และที่อุทยานแห่งชาติจิราซาน Jirisan National Park (Nogodan Peak) ในภูมิภาคทางใต้ในช่วงวันที่ 12-24 ตุลาคม ซึ่งพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีนั้น จะดูจากใบไม้ที่อยู่ตามเทือกเขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ค่ะใบไม้เปลี่ยนสีนั้น จะถึงจุดพีคก็เมื่อที่ใบไม้สีเหลืองและสีแดงของต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 80% ของภูเขา ซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ โดยปกติแล้วช่วงพีคนั้นจะอยู่ในช่วงสองสัปดาห์หลังจากใบไม้เปลี่ยนสีครั้ง แรกค่ะ คราวนี้มาดูช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีในที่ต่าง ๆ ของปีนี้กันค่ะ


ติดตามข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี อื่น ๆ ได้ที่ http://www.happytokorea.com


ตำแหน่งโฆษณา