ในที่สุดข้อพิพาทระหว่าง "SM entertainment" และอดีตสมาชิก "EXO" ก็ได้บทสรุป

        ศาลได้แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกัน โดยในขั้นตอนสุดท้ายได้สรุปว่า SM จะใช้สัญญาพิเศษกับทั้งคู่ โดยสัญญานี้จะมีผลถึงปี 2022

        บริษัทกฎหมายที่เป็นตัวแทนของ SM ประกาศผ่านการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กรกฏาคม ทางตัวแทนกล่าวว่า "เราไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวได้ แต่ตามคําวินิจฉัยของศาลและข้อตกลงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคริสและลู่หาน โดยสัญญาพิเศษจะมีผลจนถึง 2022 เท่าสัญญาเดิม" 

        และยังได้มีการเปิดเผยอีกว่า " ถ้าหากคริสและลู่หานรับงานในประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น จะต้องให้ SM เป็นผู้จัดการให้เท่านั้น ส่วนในต่างประเทศสามารถรับงานได้อย่างอิสระ และรายได้จากการทำงานทั้งหมด จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับบริษัทตามข้อตกลงในสัญญา ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่จะกลับมาทำกิจกรรมในนาม EXO ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน "