ข้อพิพาททางกฎหมายของโนมินอู และ SM Entertainment ได้สิ้นสุดลงในวันนี้ 21 กรกฏาคม

   เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2015 โนมินอูได้ฟ้องร้อง SM สำหรับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการที่ไม่ดีของบริษัท โนมินอูได้ร่วมทำกิจกรรมกับวง TRAX ตั้งแต่ปี 2004 -2006 โดยโนมินอูเคยกล่าวไว้ว่า "หลังจากที่ผมออกจากวง TRAX  SM Entertainment ไม่ได้ทำการจัดการใด ๆ เลย ไม่เพียง แต่พวกเขาไม่ให้ฉันโอกาสในการทำเพล​​งหรือการกระทำงานต่างๆ พวกเขากดดันกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และเข้าแทรกแซงงานในวงการบันเทิงของผม "

   และในระหว่างการพิจารณาคดีเขายังอ้างว่า "ต​​ามความต้องการของ SM ผมตกลงที่จะขยายสัญญาและระยะเวลารวมของการทำสัญญาถึง 17 ปี หลังจากลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมลิขสิทธิ์สำหรับองค์ประกอบเดิมหรือดนตรีโปรดักชั่นเป็นของ SM 10 ปีโดยผมไม่ได้รับอะไรตอบแทน เป็นผลให้สัญญาพิเศนี้ควรจะเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นตามระเบียบของสังคม "  

   อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีได้สิ้นสุดลง ศาลระบุว่า การตกลงในสัญญาเป็นการตกลงของ SM และโนมินอู ส่วนเรื่องการเข้าแทรกแซงงานในวงการบันเทิงนั้นยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูธรรม จจึงมีคำตัดสินให้   SM Entertainment เป็นผู้บริสุทธิ์