Tue, 16/08/2016 05:35:12 | อ่าน 618 ครั้ง

1.      ทีมข่าวประจำหน้าเว็บ สามารถทำงานได้ที่บ้านของตนเอง

ขอบเขตงาน
- อัพเดท
ความเคลื่อนไหวในวงการเกาหลี

- แปลข่าวสารในวงการเกากลี

คุณสมบัติ
1. ทุกเพศ ไม่จำกัดอายุ
2. มีทักษะทางภาษา
สามารถอ่าน เขียน และแปลภาษาอังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีนได้เป็นอย่างดี

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี ใช้อักขระได้อย่างถูกต้อง
4. ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ

5. มี Computer หรือ Notebook ส่วนตัวที่ติดสัญญาณ Internet/Wi-Fi

6. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
8. พร้อมรับฟัง คำแนะนำ คำวิจารณ์ จาก Webmaster, Admin และทีมด้วยกัน

 2.      ทีมข่าวภาคสนาม ทำงานนอกสถานที่ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับเกาหลี ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว iKOREA

ขอบเขตงาน
- เก็บภาพบรรยากาศภายในงานนั้น ๆ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
- สัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงาน บรรดาแฟนคลับ หรืออาจจะเป็นคนบันเทิงผู้มีชื่อเสียง

คุณสมบัติ
1. ทุกเพศ อายุ 19 ปีขึ้นไป
2. สามารถไปในสถานที่จัดงาน ต่าง ๆ ในทุกช่วงเวลาได้

3. มีความเชี่ยวชาญด้านกล้อง DSLR และการถ่ายภาพเป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Lightroom ได้เป็นอย่างดี
5. ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ
6. รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
8. มนุษยสัมพันธ์ดี มีพลัง  มีความกระตือรือร้น
9. พร้อมรับฟัง คำแนะนำ คำวิจารณ์ จาก Webmaster, Admin และทีมด้วยกัน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถส่งโปรไฟล์ความสามารถ พร้อมระบุด้วยว่า สมัครเป็น ทีมข่าวประจำหน้าเว็บ หรือ  ทีมข่าวภาคสนาม ตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี) และข้อมูลการติดต่อกลับของคุณมาได้ที่ iKOREAFamily@hotmail.com โดยใช้หัวข้อเมล์ 'iNews Miracle Project'

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Fan page : https://fb.com/messages/iKOREAFamily


ตำแหน่งโฆษณา