Fri, 02/09/2016 17:04:22 | อ่าน 285 ครั้ง

อันยองงง เราชื่อ ออมนะคะ เป็นนก(?) นกมาหลายกิจแล้วไม่อยากนกอะไรอีกแล้ว นกรุ่นพี่ที่ชอบ นกแจกโปส นกแจกของ นกมีตจุงกิ นกคอนกัซ นกอัลบั้มเอ็กโซ และจะไม่นกบัตรค่ะ จบ แยก! 


ตำแหน่งโฆษณา